Code of Conduct


Etiske retningslinjer er grunnlaget for vår bedriftsetikk. Den veileder alle våre kommersielle aktiviteter og daglige interaksjoner. 
Våre etiske retningslinjer inneholder grunnleggende regler i 3 hovedemner: Generell forretningsetikk, menneskerettigheter og arbeidsstandarder og vårt miljø.

Vi oppfordrer alle ansatte og forretningspartnere til å sjekke våre etiske retningslinjer for overholdelse, og å gjøre oss oppmerksom på eventuelle brudd på reglene.