Miljø og bærekraft

 

Som en ledende nordisk distributør av IT-tilbehør og kontorprodukter har vi i Despec fokus på 5 hovedproduktkategorier;
Skriver rekvisita og papir, IT-produkter og tilbehør, ergonomi og helse, skrivere og skannere og kontormaskiner og kontorprodukter.

Vi ønsker å tilby våre kunder produkter med en bærekraftig miljøtenkning som vil oppfylle deres forventninger til oss som partner. Hos Despec streber vi etter å redusere vår negative miljøpåvirkning ved å tilby bærekraftige alternativer innen produktsortiment og transport, optimalisere ressursbruk, resirkulering og reduksjon av avfall. Despec arbeider for å utvikle virksomheten slik at den oppfyller kundenes behov på en mer bærekraftig måte.

Bærekraftsarbeid er en integrert og naturlig del av vår virksomhet, og vi streber etter å stadig forbedre og kontinuerlig evaluere vårt bærekrafts- og miljøarbeid.

 

 


 


 
 
Vår miljøpolitikk
Vi streber etter bærekraftig utvikling

Miljøarbeidet i Despec vil bidra til å øke vår bevissthet om hvilken innvirkning vi har, beskytte miljøet og forhindre forurensning. Miljøarbeidet evalueres fortløpende og må kontinuerlig forbedres og formidles til ansatte. Despec overholder alle gjeldende miljølover, direktiver og forskrifter som selskapet er berørt av.

Les mer 


   
Våre retningslinjer for bærekraft
Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid

I Despec streber vi etter en bærekraftig utvikling, der hensynet til både vår miljømessige og sosiale påvirkning er en forutsetning for langsiktig økonomisk vekst. Bærekraftsarbeidet må inngå som en integrert og naturlig del av selskapets virksomhet, som hele tiden må forbedres og evalueres fortløpende.

Les mer