Visjon, Misjon & Verdier

  


Dedikerte Spesialister er...

 


 
Engasjerede
Vi er engasjert og dedikert

Bedriftskulturen i Despec er basert på dedikerede medarbeidere. Service er et naturlig element i vårt daglige arbeid. Vi skiller oss ut fra mengden med vår vilje og vårt engasjemang til å overgå våres samarbeidspartneres forventninger.


 
Dynamiske
Vi er fleksible og proaktive

Hos Despec er vi fleksible og beveger oss raskt for å være i forkant. Vi driver vår egen utvikling fremover gjennom løpende investeringer, forbedringer og proaktivitet. Vi tilpasser oss raskt nye situationer og skaper nye muligheter, når behovet oppstår. Vår dynamiske måte å tenke og handle på genererer de beste forutsetninger for våre kunder til å lykkes.
 


 
Intelligente
Vi er effektive og verdiskapende

Vår kunnskap om markedet og produktene er overlegen, og det er gunstig for våre kunder slik at de kan bruke mer tid på det som er viktigt for dem – for å styrke deres egne kunderelasjoner og øke salget.


 
Pålitelige
Vi er troverdige og ansvarlige

Vi holder det vi lover. Våre handlinger skaper tillitt og trygghet. Hjørnesteinen i Despecs strategi om langsiktige relasjoner er at våre kunder kan føle seg trygge på å vite at vi tar ansvar.