Bli forhandler hos Despec

Søknad om å bli forhandler hos Despec Norway AS.

Firmaopplysninger:
Faktura-adresse:
Leveringsadresse:
Økonomisk informasjon:
Annen informasjon:
Kontaktperson, innkjøp:
Kontaktperson, regnskap:
Despec kan sende bekreftelser via e-post. Vennligst gi oss ikke-personlige e-postadresser:

Markedsføringstillatelser

Despec Nordic Holding AS og datterselskap (Despec Danmark AS, Despec Norge AS, Despec Sverige AB, Despec Finland OY, Despec Island m.fl., heretter Despec) kan sende meg informasjon (f.eks. e-post, SMS, MMS) gjeldene virksomhetens produkter, kampanjer, konkurranser og markedsføring, også via apps, sosiale medier, internett og andre digitale kanaler.

Despec kan innhente og bruke data om meg om mine aktiviteter og samkjøre slik data med andre opplysninger, som Despec allerede har eller får fra andre sider, også f.eks. cookies (fra Despec’s hjemmesider), blant annet for å lage en profil som kan sende målrettede henvendelser til meg.

Despec kan dele data om meg om mine aktiviteter internt i konsernet og med konsernets samarbeidspartnere, for å slik kunne sende meg e-post som er tilpasset min profil.

Mine data vil bli oppbevart hos Despec’s lokale enhet (Despec Norge AS, Despec Danmark AS osv.). Jeg kan alltid kontakte disse hvis jeg har spørsmål eller ønsker informasjon vedrørende data om meg og mine aktiviteter.

Jeg kan når som helst tilbakekalle mitt samtykke via mail, telefon eller på Despec sin hjemmeside. Dette gjelder også ovenfor de samarbeidspartnere Despec har delt mine data med.

Kommer det i fremtiden andre relevante produkter, samarbeidspartnere eller måter å kommunisere på, kan Despec benytte dette samtykke til å orientere meg samt spørre om jeg ønsker å oppdatere mitt samtykke eller data om meg.

Klikk her for å få opplysninger om Despec sin persondatapolitikk, eller om du ønsker informasjon om de data Despec har om deg og muligheten til å oppdatere data.

Kundetype:
Primær kundetype:
Bransje tilhøringhet:
Levering:
Medlem av kjede: