Cederroth

Cederroths Førstehjelpsprodukter er et kjent syn på mange arbeidsplasser i stadig flere land.

Siden midten av 1970-tallet har vi utviklet og markedsført innovative produkter og løsninger som gjør det mulig for alle å gi førstehjelp uten spesielle forkunnskaper.

Vi vil at førstehjelp skal være på plass for alle. Med en komplett førstehjelpsutrustning på din arbeidsplass håper vi at flere skal kunne redde liv når en ulykke inntreffer. Det er vårt endelige mål, og det brenner vi for.

Cederroth har løsninger som gjør det mulig for alle å gi førstehjelp uten spesielle forkunnskaper. Med vår innovative serie med førstehjelpsstasjoner kan hver enkelt arbeidsplass skreddersy et eget lite akuttmottak for maksimal beredskap når en ulykke inntreffer.

Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle arbeidsplasser.