Teknologi i harmoni med økologi

Når det gjelder valg av teknologi, forstår Epson at bedrifter plasserer driftssikkerhet og miljøpåvirkning øverst på listen sin. Det er dette som motiverer oss til å skape innovative produkter som er driftssikre, resirkulerbare og energieffektive. Dette engasjementet for å redusere produktenes miljøpåvirkning omfatter hele deres livssyklus.

Epson arbeider kontinuerlig med å utvikle nye måter å oppfylle miljøkravene på, og vår innsats innen forskning og utvikling gjør at vi kan levere innovative og presise teknologier med flere energibesparende funksjoner. Det betyr at du ikke trenger å velge mellom en bedre klode og økonomiske fordeler for bedriften.

 

© Jasper Gibson

© Jasper Gibson

Varmefri teknologi


Vi kommer ikke unna det faktum at vi står overfor en global klimakrise. Med mindre ting endrer seg, kommer vi snart til å se noen drastiske endringer i planetens økosystemer. En av tingene vi kan endre, er hvordan vi bruker energi.

Brenning av fossilt brensel for å produsere elektrisitet produserer også store mengder CO2. Nå må vi som selskap og enkeltpersoner ta grep for å spare energi og begynne å bruke fornybare energikilder. Å ta bærekraftige valg er nå avgjørende, ikke valgfritt.

Vi må SKRU NED VARMEN – TURN DOWN THE HEAT. Bytt til varmefri teknologi for lavt strømforbruk. Selv det å gjøre en liten endring kan være til stor hjelp. Hvis alle på planeten gjør en liten endring, kan det ha en stor og positiv effekt. Sammen kan vi endre historien, ett ark om gangen.

 

© Jasper Gibson

© Jasper Gibson

TURN DOWN THE HEAT


Epson og National Geographic har gått sammen for å sette fokus på hvordan redusering av varmebruken er en flott måte å minimere innvirkningen på miljøet på. I denne korte videoen forklarer Nasjonale Geographic-utforskeren Katey Walter Anthony hvordan «varme ødelegger permafrost. Redusering av varme er en av de beste måtene å minimere innvirkningen på miljøet på. Velg varmefri teknologi for å senke strømforbruket, redusere utslipp av drivhusgasser og hjelpe oss med å bremse tiningen av permafrost i Arktis.»


Fordelene med varmefri teknologi

Øk produktiviteten og reduser miljøpåvirkningen uten kompromisser.


Mindre strømforbruk sparer energi og penger

Epsons varmefrie teknologi bruker opptil 83 % mindre strøm fordi den ikke bruker varme til å starte opp. Siden blekkskrivere ikke har noen fuserenhet som skal varmes opp, gir dette betydelig lavere strømforbruk.

Færre erstatningsdeler, mindre miljøpåvirkning

Laserskrivere har vanligvis flere deler og krever i mange tilfeller regelmessig utbytting av trommelen, overføringsenheten og fuseren. Takket være varmefri teknologi produserer blekkskriverne våre opptil 96 % færre brukte forbruksartikler enn laserskrivere.

Spar tid med konsistent høyhastighetsutskrift

Varmefri teknologi krever ikke oppvarming med varme når enheten blir slått på eller vekket fra hvilemodus. Dette betyr at den starter utskriften med en gang, noe som gjør den opptil 50 % raskere fra klar-tilstand sammenlignet med laserskrivere.

Færre inngrep øker produktiviteten

Den varmefrie strukturen i Epsons blekkskrivere betyr at det er færre deler som kan bli ødelagt, noe som reduserer mengden brukerinngrep som kreves.