Makulatorer


Det finnes 7 forskjellige sikkerhetsklasser for makulatorer.

Klasse 1-3    Papiret strimles.
Klasse 4-6    Her brukes en såkalt cross cut (dokumentet strimles
                       og kuttes så i kortere biter). Jo høyere   
                       sikkerhetsklasse, desto smalere/kortere 
                       trimler/spon.
Klasse 7       Dette er den absolutt høyeste sikkerhetsklassen.

Bruksområder Sikkerhetsklasser (1-7):
1. Allmenne dokument. Gamle kampanjeark, kataloger, brosjyrer etc.

2. Interne dokument. Internkommunikasjonsmateriell (rundskriv, skjemaer, regelverk/manualer etc.)

3. Data. Sensitive og konfidensielle data som krever høyere sikkerhet enn klasse 1 og 2. (Salgsrapporter, skattemeldinger, ordreinformasjon med adresseinformasjon etc.)

4. Data. Sensitive og konfidensielle data som krever høyere sikkerhet enn klasse 1-3. (Sykemeldinger, personlig informasjon, betalingsinformasjon, avtaler etc.)

5. Data. Fundamental sensitiv. Patenter, strategisk og analytisk informasjon, arkitekttegninger/blue print etc.)

6. Data. Hvor ekstrem høy sikkerhet er påkrevd. (Politiske dokument, sykehusdokument og annen sensitiv informasjon.)

7. Data. Strictly Confidential. (Brukes blant annet av det Amerikanske militæret, Secret Service etc.) Brukes sjeldent foreløpig.

Datamedia ifølge DIN 66399.
Denne standarden deler opp datamedia i 7 kategorier med informasjon om disse formatene.